I have travelled a lot in US, and often see The Table Prayer on the walls, and here is the correct version:

#809
Before:
1. I Jesu navn går vi til bords
og spiser, drikker på ditt ord.
Deg, Gud, til ære, oss til gavn,
så får vi mat i Jesu navn.
Amen

(In Jesus’ name we sit by the table 
to eat and drink at your word. 
By humbly honoring you God, 
we get food in Jesus’ name.
Amen)

After:
2. I Jesu navn så har vi ett,
Av dine gaver er vi mett.
Gud, gi oss derav styrke, gavn,
Så vi kan prise Jesu navn!
Amen

Source: Sangbok from Lunde Forlag og Bokhandel (publisher), 1987.